Jessica

親自提告惡言網民
30/08/2016
12373
收藏
分享

韓國偶像雖然得到大批粉絲熱烈支持,但同時亦有不少「黑粉」惡言相向,甚至咒罵他們,就連女團少女時代前成員Jessica亦深受其害。日前,Jessica忍無可忍,親自前往首爾江南警署,起訴了兩名持續在網上對自己進行惡意留言的網民,並接受了相關調查。

Jessica親自到警署起訴兩名對自己進行惡意留言的網民。

據警方工作人員透露,被起訴的兩名網民於今年5月開始,在某網站的Jessica相關新聞中,持續留下侮辱其外貌及性方面的污穢字眼。Jessica經理人公司Coridel娛樂亦表示:「該兩名網民從很久之前就開始持續抨擊Jessica,侮辱內容超過了能容忍的程度,因此Jessica才親自向警方起訴對方。」

據了解,目前Jessica已完成相關調查,而警方亦已查明惡性留言網民的真實身份,將在近日傳喚他們進行調查,或會作出處罰。對此,Coridel娛樂方面表示:「日後Jessica亦將會採取同樣的態度,不再容忍,以強硬手段應對其他惡性留言。」

Coridel娛樂指該兩名網民長時間持續抨擊Jessica。

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

實時天氣

溫度
25°C
濕度
85%
大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。
天氣資料由地球物理暨氣象局提供
在澳門時間 2019-10-14 21:03 發佈

七日預報

10月15日 (二)
溫度 26°C
濕度 70%
大致天晴。吹3至5級東至東北風及有陣風。
10月16日 (三)
溫度 29°C
濕度 85%
天晴,部份時間多雲。吹3至5級東至東北風及有陣風。
10月17日 (四)
溫度 29°C
濕度 80%
天氣乾燥。天晴。吹3至4級北至東北風。
10月18日 (五)
溫度 29°C
濕度 80%
天氣乾燥。天晴。吹3至4級北至東北風。
10月19日 (六)
溫度 30°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級北至東北風。
10月20日 (日)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級東至東北風。