Google兩大創辦人三年來首賣股

5月以來套現逾十億美元
03/08/2021
12135
收藏
分享
5月以來套現逾十億美元
5月以來套現逾十億美元

據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報道,共同創辦人兼其母公司Alphabet 的控股股東拉里. 佩奇(Larry Page)和謝爾蓋. 布林(Sergey Brin)睽違三年多後首度賣股,自今年5 月以來共出售了價值超逾十億美元的公司股票。

根據OpenInsider 向美國證券交易委員會提交的文件,從5 月開始,兩人出售了價值超過10.7 億美元的A 類和C 類股票。其中謝爾蓋. 布林出售股票的價值總計超6.1 億美元,拉里·佩奇則在7 月末最新出售後共計出售超過億美元。報道顯示,這兩位創始人都是根據預先提交的股票出售計劃進行股份出售,此前二人曾在2017 年出售股票,當時他們的上一個股票禁售計劃到期。

值得注意的是,今年以來,Alphabet公司股票表現良好,其A類股票今年迄今為止已上漲超50%,漲幅超過納斯達克綜合指數及亞馬遜、蘋果等其他科技巨頭的股票。

拉里. 佩奇於2019 年底辭去了Alphabet 首席執行官的職務,這一職位由桑達爾.皮查伊接任。同時,謝爾蓋·布林辭去了Alphabet總裁的職務。

據報道, 拉里· 佩奇和謝爾蓋· 布林於1998年共同創立了Google,雖然分別辭去了首席執行官和總裁的職位,他們仍然擔任董事會成員並持有該公司的多數股權,共同控制着特殊類別的有投票權股份的51%。

Google共同創辦人謝爾蓋.布林(左)和拉里.佩奇(右)自5月以來已賣股套現逾十億美元。(網絡圖片)

檢舉
檢舉類型:
具體描述:
提交
取消
評論
發佈

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

查看更多評論
收藏
分享

推薦新聞

找不到相關內容

實時天氣

溫度
28°C
濕度
87%
天晴,部份時間多雲。有幾陣驟雨。吹3至5級東至東南風及有陣風。
天氣資料由地球物理暨氣象局提供
在澳門時間 2021-09-24 21:00 發佈

七日預報

9月25日 (六)
溫度 31°C
濕度 95%
多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至5級偏東風及有陣風。
9月26日 (日)
溫度 30°C
濕度 95%
大致多雲。有幾陣驟雨。初時有幾陣雷暴。吹3至4級偏東風及有陣風。
9月27日 (一)
溫度 32°C
濕度 90%
天晴,部份時間多雲。吹2至4級偏東風。
9月28日 (二)
溫度 33°C
濕度 90%
天氣酷熱。天晴,部份時間多雲。吹微風。
9月29日 (三)
溫度 33°C
濕度 90%
天氣酷熱。大致天晴。吹2至3級偏東風。
9月30日 (四)
溫度 33°C
濕度 90%
天氣酷熱。大致天晴。吹2至3級西南風。