FB教主研智能管家

仿《鐵甲奇俠》
12/01/2016
12462
收藏
分享
社交網站「臉書」(Facebook)創辦人朱克伯格每個新年都會在臉書訂下個人挑戰,過去的目標包括每月看兩本書、學好漢語等,日前他透露2016新年大計,希望今年創造一個人工智能(AI)助手,以協助他打理家務及公司業務。

朱克伯格研發的人工智能助手類似《鐵甲奇俠》中的人工智能系統。(互聯網圖片)

據英國廣播公司(BBC)報道,朱克伯格在臉書公布今年的目標,要打造一個簡單的人工智能助手助他處理家中瑣事。他寫道:「你可以想象類似《鐵甲奇俠》

(Iron

Man)中的賈維斯(Jarvis)。」賈維斯是Marvel漫畫和電影裡出現的人工智能系統,它像管家一樣協助主角史塔克研發裝甲、武器和處理家中大小事務。

朱克伯格計劃建基於現有的科技研發出人工智能管家,透過管家辨認他的聲音,從而聲控家中一切如燈光、室溫或音樂等。他亦希望管家可做到自己不在家時,靠面孔辨識技術為到訪的朋友開門。此外,剛為人父的他也希望助手具備保母功能。當女兒房間有狀況,而他不在女兒身旁時,他希望這個助手能立刻通知他。

朱克伯格近年曾訂下每月看兩本書、學漢語等新年目標。(互聯網圖片)

公私兼得 將工作資料影像化

在工作方面,朱克伯格希望人工智能管家可將資料影像化,助他建立更好的服務,及更好地領導「臉書」。他認為編寫這樣的程式將會是個有趣的挑戰,對在來年分享學習心得充滿期待。「臉書」近日積極開發人工智能,去年11月宣布引入Messenger人工智能助理「M」,透過分析用戶上載的訊息,協助用戶購物、送禮、訂餐廳、安排旅行等。

收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

實時天氣

溫度
25°C
濕度
95%
大致多雲。有幾陣驟雨及雷暴。吹3至4級北至東北風及有陣風。
天氣資料由地球物理暨氣象局提供
在澳門時間 2019-05-20 23:19 發佈

七日預報

5月21日 (二)
溫度 29°C
濕度 98%
大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至5級偏東風及有陣風。
5月22日 (三)
溫度 29°C
濕度 95%
大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至4級東至東南風。
5月23日 (四)
溫度 30°C
濕度 95%
大致多雲。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。
5月24日 (五)
溫度 30°C
濕度 95%
大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至4級東至東南風。
5月25日 (六)
溫度 30°C
濕度 95%
大致多雲。有一兩陣驟雨。吹3至4級南至東南風。
5月26日 (日)
溫度 30°C
濕度 95%
多雲,短暫時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹3至4級南至東南風。