Mpay下月7日享車資及轉乘優惠

搭巴士掃二維碼 手機當錢包用
28/05/2019
13926
收藏
分享
搭巴士掃二維碼 手機當錢包用

本澳不少巴士已安裝掃描裝置,乘客下周五起可以用手機掃碼方式支付巴士車資。 (陳駿騏攝)

搭巴士掃二維碼付車資快將實行。澳門居民由下周五(6月7日)開始,可以用手機掃碼方式支付巴士車資,同樣可享公交車資優惠。《特區政府公報》昨(27)日刊登行政長官批示,新增有關巴士車資支付方式條文,以便日後乘客可透過手機應用程式的二維碼支付巴士車資,進一步方便乘客使用巴士服務。

交通事務局昨日指出,現時澳門公共巴士僅接受現金及非接觸式電子貨幣儲值卡支付車資,隨著近年電子支付的創新及發展,本澳部分商戶亦已陸續引入手機二維碼(QR Code)作小額支付。

為配合特區政府的智慧城市發展策略,現時規範有關巴士票價的第65/2018號行政長官批示也新增相應條文,採用獲交通事務局核准且由澳門特區信用機構推出的電子方式支付車資的乘客,亦可於6月7日(下周五)起享有與電子貨幣儲值卡相同的車資優惠及轉乘優惠。

掃碼同樣享車資優惠

交通事務局稱,首階段澳門通手機應用程式(Mpay)的具相關權限之註冊用戶使用手機巴士二維碼(乘車碼)支付車資,可享有公交車資優惠(即普通路線澳門幣三元,快線澳門幣四元)及轉乘優惠。對於有關權限之用戶開通及使用流程,可向澳門通股份有限公司查詢(電話:2872 7688)。

在電子支付發展迅速的內地,早已經有不少城市的地鐵、公交巴士可以透過手機掃碼支付車資。在鄰近的珠海,乘客可以透過微信或支付寶程式,在手機下載公交乘車二維碼,在車上攝像頭掃碼即可支付車資,免去攜帶零錢或公交卡麻煩。

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

實時天氣

溫度
24°C
濕度
83%
晚上11時至凌晨1時內港一帶會因天文潮出現輕微水浸。大致天晴。吹3至5級東至東北風及有陣風。
天氣資料由地球物理暨氣象局提供
在澳門時間 2019-10-15 23:21 發佈

七日預報

10月16日 (三)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹3至5級東至東北風及有陣風。
10月17日 (四)
溫度 29°C
濕度 80%
天氣乾燥。天晴。吹3至4級北至東北風。
10月18日 (五)
溫度 29°C
濕度 80%
天氣乾燥。天晴。吹3至4級北至東北風。
10月19日 (六)
溫度 30°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級北至東北風。
10月20日 (日)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至4級東至東北風。
10月21日 (一)
溫度 29°C
濕度 85%
大致天晴。吹2至3級偏東風。